Παχυσαρκία

Αυξημένο βάρος και εγκυμοσύνη

Η ανησυχητική αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας, και η εξέλιξη της σε μεταβολική νόσο, οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) να θεωρεί τη παχυσαρκία σαν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του 21ου αιώνα.