Απόψεις & Σχόλια

Περί Τάφων

Η πρόσφατη αποκάλυψη του ταφικού μνημείου στην Αμφίπολη τονίζει με εμφαντικό τρόπο ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά σε μεγάλο βαθμό κρατιέται ζωντανή μέσα από τους τάφους . Οι τάφοι των Μυκηνών, ο τάφος του Φιλίππου ,οι Μινωικοί τάφοι στη Κρήτη, οι θολωτοί τάφοι στη Πελοπόννησο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μνημείων που αν και είχαν συληθεί μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής, τη πνευματική ακόμη και τεχνολογική ανάπτυξη των προγόνων μας.

Η Ημέρα της Ημέρας

Ανοίγοντας κανείς το ετήσιο ημερολόγιο, κατά προτίμηση ημερήσιο και επιτραπέζιο, αντλεί συνήθως πληροφορίες για τις γιορτές ,τα γενέθλια συγγενών και φίλων, σημειώνει τις δουλειές και υποχρεώσεις της εβδομάδας η του μήνα, προγραμματίζει τις διακοπές του και αν είναι σε στιγμές μεταφυσικής έξαρσης αναλογίζεται τη ταχύτητα με τη οποία φεύγει ο χρόνος και τη ματαιότητα των εγκοσμίων.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Το σύγχρονο Ελληνικό αφήγημα μπορεί εύκολα να παρουσιασθεί με αυστηρά οικονομικούς όρους απαλλαγμένο από ιδεολογικές , θεολογικές, τεχνολογικές η ιστορικές αναφορές.

Ιδιαίτερα από τη μεταπολίτευση και μετά η χρήση δόκιμων οικονομικών όρων και εκφράσεων ,αλλά και η δημιουργία νέων ,περιγράφει απόλυτα την εστίαση του κράτους και των πολιτών σε θέματα που αφορούν στο εισόδημα και την οικονομία γενικότερα.

8 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τη Κρίση

Σε αυτή τη περίοδο της κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής, που διέρχεται η χώρα μας οι τρόποι συνολικής αντιμετώπισης της αλλά και διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων από όλους μας που τη βιώνουμε ποικίλουν σε είδος ,ένταση και αποτελεσματικότητα.

Η διαφοροποίηση των αντιδράσεων μας δεν εξαρτάται μόνο από την έκταση και σοβαρότητα των προβλημάτων που καλούμαστε να λύσουμε αλλά και από τις εγγενείς η επίκτητες ιδιότητες που μας χαρακτηρίζουν σαν άτομα αλλά και διαχειριστές. Μία επιπλέον συνθήκη που έχει κριτικό ρόλο είναι και η συναισθηματική βοήθεια και συμπαράσταση που μας προσφέρεται από το οικογενειακό, φιλικό η επαγγελματικό μας περιβάλλον άσχετα αν την αποδεχόμαστε η όχι.

Αν θέλαμε να προσδιορίσουμε τους τρόπους αντίδρασης μας στη κρίση ίσως καταλήγαμε στην ακόλουθη ταξινόμηση:

Η άποψη μας – Φεβρουάριος 2014

Αν τις παλαιότερες εποχές τα κάθε λογής συνθήματα είχαν να κάνουν με απελευθερωτικούς αγώνες (η ταν η επι τας , νυν υπέρ πάντων ο αγών) ,παροτρύνσεις πολιτικής προέλευσης (εμπρός για μια Ελλάδα νέα) η και εθελοντισμού (όλοι μαζί μπορούμε) , το σύνθημα της τωρινής χρονικής περιόδου νομίζω ότι εκφράζεται με την επιταγή « παραμείνατε συνδεδεμένοι» .

Η άποψη μας – Μάιος 2009

Οι τρόποι επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας αλλάζουν τα τελευταία χρόνια με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Στην εφημερίδα και τα βιβλία που δέσποζαν στους τομείς αυτούς από την εποχή του Γουτεμβέργιου προστέθηκαν τον 20ο αιώνα το ραδιόφωνο και η τηλεόραση τα οποία…

Η άποψη μας – Μάρτιος 2009

Στη καθημερινή μας επικοινωνία ανάμεσα στο αληθινό και το ψεύτικο υπάρχει το «δήθεν». Συνήθως υπονοούμε κάτι που δεν είναι μεν απόλυτα γνήσιο αλλά προσπαθεί να το μιμηθεί η να το υποκαταστήσει. Τα «δήθεν» μπορεί να αφορούν προιόντα, υπηρεσίες η ακόμη…

Η άποψη μας – Ιανουάριος 2009

Η έννοια της θυσίας, που κυριαρχεί τις άγιες τούτες μέρες, έχει θρησκευτικές αλλά και ιστορικές καταβολές. Η θυσία μπορεί να αφορά προσφορά η και στέρηση υλικών αγαθών η ακόμη και ανθρώπινης ζωής. Συνήθως έχει ένα σκοπό και πρέπει να καταλήγει…

Η άποψη μας – Νοέμβριος 2008

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η άποψη που έχουμε εμείς οι Ελληνες για τον ευατό μας και την επαγγελματική μας ενασχόληση διαφέρει ριζικά στη πλειονότητα των περιπτώσεων από τη πραγματικότητα η την γνώμη που έχουν διαμορφώσει οι άλλοι για εμάς. Η…

Η άποψη μας – Σεπτέμβριος 2008

Η κινητοποίηση και συστράτευση ατόμων, ομάδων και γενικότερα της κοινωνίας για την κατάκτηση ενός στόχου απαιτεί την ύπαρξη και προβολή ενός οράματος. Για να γίνει εφικτή η ενεργοποίηση των πολιτών θα πρέπει το όραμα να υπόσχεται μία ριζική βελτίωση στις…