Πολιτική Υγείας

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οστεοπόρωση

Πριν δεκαπέντε χρόνια, σε ανθρώπους που υπέφεραν από οστεοπόρωση, έλεγαν ότι η κύφωση και τα εύθραυστα οστά είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα της γήρανσης. Υπήρχαν λίγες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές, ενώ οι φορείς της δημόσιας υγείας πρακτικά αγνοούσαν την ύπαρξη της…

Πρόγραμμα <<Βοήθεια στο σπίτι>>

Αμαλίας Στουρνάρα,Κοινωνικής Λειτουργού Σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες, στόχος των πολιτικών για τους ηλικιωμένους είναι η παραμονή τους στην κοινότητα και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη στη ζωή της κοινότητας. Η συμμετοχή των…